NESEBİ ŞERİF - 78

 • 0.0 Yorum var.

 •  
 • Piyasa Fiyatı
  80,00 TL
 • Toplam Fiyat
 • Taksitli
  4,89 TL - Taksit Sayısı 9
 • Adet :
 • KARGO: 12,00 TL
 • YURTDIŞI (PTT KARGO) : 150,00 TL

Cübbeli Ahmet Hocaefendinin  Kaleme aldığı bu risale,

Rasûlüllâh ( Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Şerefli Atalarının Faziletlerini Anlatan Neseb-i Şeriîf Risâle-i Münîfei

Sonsuz hamd-ü senâlar: “O Zât ki seni (namazlara, özellikle de teheccüde) kalktığın zamanda da görmektedir, secde eden (tüm atalarının sulb)ler(i) içerisinde (bir sulbden diğer sulbe intikal ânındaki) dönmeni de (görmekte ve seni bütün insanlardan farklı olarak özellikle gözetmekteydi).” (eş-Şu‘arâ Sûresi:218-219) buyuran Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur.

Nihâyetsiz salât-ü selâmlar: “Ben dâimâ temiz ataların sulbünden temiz annelerin rahimlerine aktarıldım.”(er-Râzî, et-Tefsîru’l-kebîr, 13/33, 24/537; Ebû Hayyân, el-Bahru’l-muhît, 8/198; es-Sehâvî, el-Ecvibetü’l-marzıyye, 3/974; es-Sâlihî, Sübülü’l-hüdâ, 1/256) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Efendimiz’in, onun Âdem(Aleyhisselâm)a kadar ulaşan tüm ecdâd-ı ceddâtının, Ehl-i Beyti’nin ve cümle ashâbının üzerine olsun.

Tâkipçilerimizin bildiği üzere her sene Mevlid-i Şerîf ayında Şerîfü’l-Haseb Ezke’n-NesebRasûl-ü Zîşân Efendimiz(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir kitap telif etmekle ilgili evvelce (2002 yılında Bandırma Cezâevi’nde) yapmış bulunduğum nezrimi yerine getirmeye biiznillâh devâm etmekteyim. Bana bu imkânı veren YüceRabbim’e ne kadar şükretsem azdır.

Başıma gelen bütün belâları nefsimin şerrine ve günahlarıma bağladığım gibi, kavuştuğum bütün iyilikleri de Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in muhabbeti uğrunda yaptığım dersler ve hazırladığım risâlelerle irtibatlandırmaktayım.

Bu sene de Mevlid ayında sizlere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Efendimiz’in neseb-i şerîf silsilesinde bulunan tüm âbâ-ü ecdâdının ve ceddâtımın (atalarının ve nenelerinin) tevhîd dîni üzere oluşu, zinâdan ve fuhuştan münezzeh oluşları ve kendi dönemlerinde bulunan tüm insanların en hayırlıları oldukları konusunda hazırladığım “Neseb-i Şerîf Risâlesi”ni arzediyorum.

Şu bilinsin ki; bu risâlenin mevzûu inşâallâh sonraki senelerde hazırlamaya muvaffak kılınmayı arzuladığım “Necâtü’l-VâlideynRisâlesi”ne bir tevtı’e (hazırlık) mâhiyetindedir ki o risâlenin konusu da Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in anne ve babasının cennet ehlinden olduğunu ispât eden delillerin serdedilmesinden ibâret olacaktır.

Bu risâlelerin en mühim özelliği Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Efendimiz’in atalarının -hâşâ- müşrik ve cehennemlik olduğunu iddiâ eden Vehhâbîlerin bâtıl görüşlerini reddiye sadedinde telif edilmiş olmalarıdır.

Allâh-u Te‘âlâ’nın:

﴿اِنَّالَّذ۪ينَيُؤْذُونَاللّٰهَوَرَسُولَهُلَعَنَهُمُاللّٰهُفِيالدُّنْيَاوَالْاٰخِرَةِوَاَعَدَّلَهُمْعَذَابًامُه۪ينًا

“O kimseler ki Allâh’a ve Rasûlü’ne eziyet etmektedirler, muhakkak Allâh onlara dünyâda da, âhirette de lânet (etmiş ve rahmetinden uzak) etmiştir.

Bir de onlar için hor ve hakîr eden büyük bir azâb hazırlamıştır.”(el-Ahzâb Sûresi:57) kavl-i şerîfindeki beyânı vechile; Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e eziyet edenlere Allâh-u Te‘âlâ lânet ettiği gibi hiç şüphesiz ki onun şerefli nesebini tenzîh eden bizlere de rahmet edecektir.

Dolayısıyla bu eseri özellikle bu Mevlid-i Şerîf ayında okuyup okutanlar ve hayrına dağıtanlar mutlakā Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şefâat-i uzmâsına nâil olacaklardır. Zîrâ Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bizlerin yaptıklarını bildiğini beyân sadedinde Allâh-u Te‘âlâ:

﴿يَٓااَيُّهَاالنَّبِيُّاِنَّٓااَرْسَلْنَاكَشَاهِدًاوَمُبَشِّرًاوَنَذ۪يرًاۙ

Ey Nebî(yy-i zî şân)! Şüphesiz Biz seni (gönderildiğin insanların îmanlarına ve amellerine) büyük bir şâhid, değerli bir müjdeleyici ve önemli bir uyarıcı olarak gönderdik. (Böylece îmân edip itâat edenleri cennetle müjdeleyesin, inkâr edip isyân edenleri de cehennemle korkutasın).(el-Ahzâb Sûresi: 45) buyurmaktadır.

Yine böylece Allâh-u Te‘âlâ:

﴿وَقُلِاعْمَلُوافَسَيَرَىاللّٰهُعَمَلَكُمْوَرَسُولُهُ

(Habîbim!) Sen (ümmetine): ‘(Dilediğiniz şekilde) amel edin. Muhakkak ki Allâh (hayır ve şer tüm) amelinizi (ezelde) bil(diği üzere, açığa çıktıktan sonra da bilerek cezânızı ve-
r)
ecektir, Rasûlü de (O’nun bildirmesiyle, sizin yaptıklarınızdan ve yapacaklarınızdan haberdâr olacaktır).’ de.”(et-Tevbe Sûresi:105) buyurarak yaptığımız sâlih amellere ve faydalı reddiyelere Rasûlü’nü de muttalî kılacağını beyân etmektedir.

Bizim gibi sermâyesizler yarın âhirette Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şefâatinden başka bir vesîle ile kurtulamayacağımıza göre onu râzı edecek bu gibi hayırları işleyerek kendisiyle aramızda mehabbet irtibâtını artırmaya gayret etmeli ve onun bizden habersiz olduğunu aslâ düşünmemeliyiz.

Nitekim yüce sahâbî Abdullâhibni Mes‘ûd(Radıyallâhu Anh)-dan rivâyet edilen:

عَنْعَبْدِاللّٰهِ (بْنِمَسْعُودٍ) رَضِيَاللّٰهُعَنْهُتَعَالٰىقَالَ: قَالَرَسُولُاللّٰهِصَلَّىاللّٰهُتَعَالٰىعَلَيْهِوَسَلَّمَ: «حَيَات۪يخَيْرٌلَكُمْ،تُحْدِثُونَوَنُحَدِّثُلَكُمْ،وَوَفَات۪يخَيْرٌلَكُمْتُعْرَضُعَلَيَّأَعْمَالُكُمْفَمَارَأَيْتُمِنَخَيْرٍحَمِدْتُاللّٰهَعَلَيْهِ،وَمَارَأَيْتُمِنَشَرٍّاسْتَغْفَرْتُاللّٰهَلَكُمْ.»

“Benim hayâtım sizin için hayırlıdır; (ben sağ olduğum sürece bana vahiy gelmeye devâm ettiği için) bir şey yaparsınız, (onun hükmünü) size bildiririz. (Öldüğüm zaman) vefâtım da sizin için hayır olur; (kabrimde) amelleriniz bana arzolunur, hayırdan (iyi amellerden) ne (yaptığınızı) görürsem (sizi muvaffak kıldığı için) ondan dolayı Allâh-u Te‘âlâ’ya hamdederim.

Şerden (kötü amellerden) ne (yaptığınızı)

Yayın Tarihi 20 Kasım 2018
ISBN 9786056882470
Dil Türkçe
Sayfa Sayısı 520
Cilt Tipi Sert Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 16,5 X 23,5


Akbank

TaksitTutarToplam
3 14,67 TL 44,00 TL
6 7,33 TL 44,00 TL
9 4,89 TL 44,00 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
3 14,67 TL 44,00 TL
6 7,33 TL 44,00 TL
9 4,89 TL 44,00 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
3 14,67 TL 44,00 TL
6 7,33 TL 44,00 TL
9 4,89 TL 44,00 TL

Yapı kredi

TaksitTutarToplam
3 14,67 TL 44,00 TL
6 7,33 TL 44,00 TL
9 4,89 TL 44,00 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
3 14,67 TL 44,00 TL
6 7,33 TL 44,00 TL
9 4,89 TL 44,00 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
3 14,67 TL 44,00 TL
6 7,33 TL 44,00 TL
9 4,89 TL 44,00 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
3 14,67 TL 44,00 TL
6 7,33 TL 44,00 TL
9 4,89 TL 44,00 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
3 14,67 TL 44,00 TL
6 7,33 TL 44,00 TL
9 4,89 TL 44,00 TL

Türk Ekonomi Bankası

TaksitTutarToplam
3 14,67 TL 44,00 TL
6 7,33 TL 44,00 TL
9 4,89 TL 44,00 TL

Denizbank

TaksitTutarToplam
3 14,67 TL 44,00 TL
6 7,33 TL 44,00 TL
9 4,89 TL 44,00 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00