Delailül Hayrat (Sert kapak)

  • 0.0 Yorum var.

  •  
  • Piyasa Fiyatı
    240,00 TL
  • Toplam Fiyat
  • Adet :
Hacı Halîfe (Rahimehullâh)ın beyânı vechile; Muhammed el-Cezûlî (Rahimehullâh)a âit olup Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) husûsunda yazılmış olan bu kitap Allâh-u Te‘âlâ’nın âyetlerinden büyük bir âyettir.
Meşrıklerde ve mağriblerde (doğuda-batıda) kırâatine devâm edilmektedir. Özellikle bilâd-ı Rûm’da (Osmanlı coğrafyasında) bu kitap çok mûteberdir.
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00