Fare ile Deve - Mesneviden Hikayeler 1

  • 0.0 Yorum var.

  •  
  • Toplam Fiyat

Ormanda her zaman ki gibi bir gündü. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor, sincaplar fındık peşinde koşuyor, ceylanlar ağaçlar arasında gezip duruyordu. Derken bütün hayvanları şaşırtan bir şey oldu. Ormanın hemen yanındaki yoldan iki garip yolcu geçti: bir deve ile bir fare.

Onlar da tıpkı diğer deve ve farelere benziyordu. Garip olan devenin boynuna bağlı bir ip olması ve bu ipi de farenin tutup çekmesiydi.

Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00