Kuduri Metin ve İzahlı Tercüme 2 Cilt

  • 0.0 Yorum var.

  •  
  • Toplam Fiyat
  • Taksitli
    8,33 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :

İmam Kudûri nin yazmış olduğu eşsiz eser. Aramış olduğunuz tüm fıkhi konular bu mükemmel eserde toplanıp siz değerli okuyucularımıza sunulmuştur.


IMAM KUDURI EBU`L-HUSEYIN

 

Ebu´l-Hüseyn el-Kuduri Ahmed bin Muhammed, meshur bir hanefi imamidir. Hangi sebebten dolayi kendisine Kuduri lakabinin verildigi kesin olarak bilinmemektedir. Bir rivayete göre, Bagdad yakinlarindaki Kudure köyüne nisbet edilerek, kendisine Kuduri denilmistir. Diger bir rivayete göre ise, Kudur, cömlek manasina gelen Kidr kelimesinin coguludur. Kendisinin veya soyundan birisinin cömlekcilikle mesgul olmasindan dolayi Kuduri lakabini almistir. SeyhulIslam Ibni Kemal Pasazade´ye göre Imam Kuduri, fukaha´nin ashab-tercih tabakasindandir. Imam Kuduri (R.A.) hanefi fikih alimlerinin önde gelenlerindendir. Bu noktaya, ilminin coklugu, ibaresinin güzelligi ve lisaninin akiciligi ile yükselmistir. Kuduri merhum, cok güzel Kur´an okur ve devamli ibadetle mesgul olurdu. Ebu´l-Hüseyin Kuduri, Ebu Abdullah Muhammed Yahya el-Cürcani´den fikih ilmi okumus ve hadis-i serif rivayet etmistir. 

 

Kuduri merhum, Ubeydullah bin Muhammed el-Havsebi ve daha bir cok alimlerle görüsüp, onlarla ilmi sohbetlerde bulunmus ve kendilerinden ilim tahsil etmistir. Kuduri merhum, bir cok büyük alime de hocalik etmistir. Meshur Tarih-i Bagdad´in sahabi Ebu Bekir Hatib-i Bagdadi de, Kuduri´den ilim ögrenip, hadis-i serif rivayet edenlerdendir. Hatib-i Bagdadi, Tarih-i Bagdad´da: "Kuduri, sadik ve gövenilir bir zat idi." demektedir. Imam Kuduri (R.A.) hicri 362 (miladi 973) tarihinde Bagdad´da dogmus ve 428 (miladi 1037) yilinda yine orada vefat etmistir. 

 

 

 KUDURİ Giriş

 

 Muhterem okuyucularım! Elinizde bulunan bu değerli kitap, bun dan dokuz jüz küsur sene evvel yazılmış çok mübarek bir eserair. Ha nefı Mezhebinde merci kitabı kabul edilerek muteber metinler arasım dahil edilmiştir.

 

Yazan merhum ve mağfurunleh Muhammed oğlu Ahmet Ebul Ha| san El-Kuduri El Bağdaddır; Diğer bir rivayete, göre merhum pederleri] nin ismi Hamdandır,

 

(Kudurî) kelimesi nisbetli bir kelimedir. Yani kudure mensup d mektir.

 

Kudur, ihtimal vardır ki, çömlek manasına gelen kıdrın cemi olsu: o takdirde tu sanata mensub demek oluyor ki, bu zat-ı muhteremm e dadında çömlekçilik yapanlar varmış ve bu nisbetie meşhur oımuşla Veya kudur, Bağdad köylerinden bir köyün ismidir. Bu yüce insan ve d ğerli âıim orada doğmuş, dünyaya gelmiş ve ü me^ân bu mekınie şeıe yab olmuştur.

 

Bu âlim insan (972 - 1037 Miladî — 362 - 428 Hicrî) tarihleri ar sınîla doğmuş ve yaşamıştır.

 

Altmış beş veya altmış altı sene gibi kısa bir zamanda çok eser âlem-i İslama ithaf etmiştir. Bunlardan en meşhuru Cihad isimli eseri olmakla beraber, şu anda elinizde bulunan Kudurisı de pek cihaddan geri kalmaz.www.kitaptakipcileri.com

 

Cihad adlı eseri o.kadar mühimdir ki, Alman Müsteşriki «Rosen-müller» (1830 - 1767) (Şark lisanlarının hocasıdır) 1825 de Aimancaya tercüme etmiştir.

 

Elimizdeki El-kuduriyi çok kişi Arapça olarak şerh etmişler, El-cevheret-tü neyyire, Elmeydanî gibi o şerhlerin bir kısmı elimizde mev­cuttur ve bu tercümemizi yaparken onlardan istifade ettik.

 

Bu mübarek kitap yalnız Arapça ile bırakılmamıştır, Belki zaman zaman başka dillere de tercüme edilmiştir.. Meselâ Sultan Abdülhamit zamanında Kars mutasarrıfı merhum Muhammed Emin Fehim bey ta­rafından Osmanlıcaya çevrilmiştir. Bu zat-ı muhterem çevirisine «Azi­ziye» ismini vermiştir. Ve bu kitabın başında Arapça bir mukaddimesi vardır. Orada; «Hanefî fakihî, Hemedanlı Cafer oğlu Muhammed oğlu Ahmed Ebûi-Hasan El-Kudurinin kısa metnini Erzurumlu Mütebehhir (deniz gibi alim) ve zamanın müdekkik âlimi Hocam faziletli «Mukdad Fehim» efendinin yanında okuduğum zamanlarda, Irakta Hanefî mez­hebinin reisliğine kadar yükselmiş, tercih âlimlerinden olan ve bütün

 

âlimlerce Kudurîsi dört meşhur metinden birisi addedilen bu zatın İd? tabını menfaati umumileşsin diye, Türkçeye tercüme etmeyi duşundum ve yaptım. Bu zamanda bu vazifeyi yapan pek nadir olduğu için kitabı1 ma ender bulunan manasına gelen «Aziziye» ismini verdim,» der.

 

Bu eserin tercümesine 1967 nin döidüncü ayında taşladım. İlk bas­kısını Salâh Bilici Kitabevi yaptı. Tashihli ikinci baskısını, binbir fakru - zaruret içinde kurmaya muvaffak olduğum ve halen haleflerim bulunan çocuklarımın adına büyük mahdumum Mehmet Arslan tara­fından idare edilen «Arslan Yayınları» yaptı. Allaha binlerce şü­kürler olsun. Ümid ederim ki, tercümemiz piyasada bulunan aynı k bin diğer tercümelerinden çek daha üstündür. Bu iddiamızın dcğrulı ğunu muhterem okuyucularımızın hakemliğine havale ediyoruz.

 

Muhterem dindaşlarım eğer tercümemde kusur görürseniz lûtfeı Allah rızası için gördüğünüz eksik ve yanlışları bir mektupla bana yazı nız ki, düzeltelim. Beni ikaz edeni, Allah hâb-i gafletten ikaz eylesin.

 

-Hepimize Allahtan hidayet talebiyle, başta Resulullaha, âline ve e; habma ve bilcümle müslümanlara Allah rızası için Elfatiha.

Akbank

TaksitTutarToplam
3 25,00 TL 75,00 TL
6 12,50 TL 75,00 TL
9 8,33 TL 75,00 TL

Finansbank

TaksitTutarToplam
3 25,00 TL 75,00 TL
6 12,50 TL 75,00 TL
9 8,33 TL 75,00 TL

Garanti

TaksitTutarToplam
3 25,00 TL 75,00 TL
6 12,50 TL 75,00 TL
9 8,33 TL 75,00 TL

Yapı kredi

TaksitTutarToplam
3 25,00 TL 75,00 TL
6 12,50 TL 75,00 TL
9 8,33 TL 75,00 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
3 25,00 TL 75,00 TL
6 12,50 TL 75,00 TL
9 8,33 TL 75,00 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
3 25,00 TL 75,00 TL
6 12,50 TL 75,00 TL
9 8,33 TL 75,00 TL

Vakıfbank

TaksitTutarToplam
3 25,00 TL 75,00 TL
6 12,50 TL 75,00 TL
9 8,33 TL 75,00 TL

Ziraat Bankası

TaksitTutarToplam
3 25,00 TL 75,00 TL
6 12,50 TL 75,00 TL
9 8,33 TL 75,00 TL

Türk Ekonomi Bankası

TaksitTutarToplam
3 25,00 TL 75,00 TL
6 12,50 TL 75,00 TL
9 8,33 TL 75,00 TL

Denizbank

TaksitTutarToplam
3 25,00 TL 75,00 TL
6 12,50 TL 75,00 TL
9 8,33 TL 75,00 TL
2
20,00 TL
15,00 TL %25
3
80,00 TL
40,00 TL %50
10
120,00 TL
55,00 TL %54
12
50,00 TL
30,00 TL %40
13
50,00 TL
30,00 TL %40
28
30,00 TL
18,00 TL %40
39
28,00 TL
16,80 TL %40
40
30,00 TL
18,00 TL %40
42
75,00 TL
35,00 TL %53
43
30,00 TL
17,00 TL %43
44
30,00 TL
15,60 TL %48
45
90,00 TL
40,00 TL %56
49
26,00 TL
15,60 TL %40
50
26,00 TL
15,60 TL %40
51
26,00 TL
15,80 TL %39
52
75,00 TL
43,00 TL %43
57
250,00 TL
155,00 TL %38
60
30,00 TL
15,00 TL %50
62
30,00 TL
15,00 TL %50
64
30,00 TL
15,00 TL %50
65
30,00 TL
15,00 TL %50
66
30,00 TL
15,00 TL %50
70
30,00 TL
15,00 TL %50
73
30,00 TL
18,00 TL %40
74
30,00 TL
20,00 TL %33
83
55,00 TL
35,00 TL %36
84
180,00 TL
115,00 TL %36
87
150,00 TL
80,00 TL %47
88
22,00 TL
13,50 TL %39
90
160,00 TL
99,20 TL %38
91
36,00 TL
25,20 TL %30
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00