Lalegül Dergi Eylül 2021 - Sayı 103

  • 0.0 Yorum var.
Müslümanın en önemli özelliklerinden biri de “hüsn-ü zan”dır. Hüsn-ü zan; insanlar hakkında iyi ve güzel düşünceler beslemektir. İyiye de kötüye de yorumlanabilecek olan bir işi, güzel yönden bakarak iyiye yormak, tâbiri caizse bardağın dolu tarafını görmektir.

  •  
  • Toplam Fiyat
“Eğer bu adam, nâmahrem bir
kadınla içki içmeseydi, benden
daha üstün olurdu.”
İşte o esnada denize açılmış olan bir sandal aniden devrildi. Sandalda bulunan üç kişi can havliyle:
“İmdaaat yardım edin!” diye bağırmaya başladı.
Kadınla beraber oturan adam “imdat” çığlığını
duyunca derhal sofradan kalktı ve denize doğru
koştu. Su üzerinde yürüyüp yardım isteyen üç kişiden, ikisini kurtardı.
Sû-i zanda bulunan kişi ise, bu olanları hayret ve
şaşkınlıkla izliyordu. Boğulan iki kişiyi kurtaran zat
ona seslendi:
- Bakıp duracağına, birini de sen kurtar!

Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00