MUHİBLERİN HABİB'E SALEVATI - 80

  • 0.0 Yorum var.
“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât (ederek, şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atf)etmektedirler.

  •  
  • Piyasa Fiyatı
    80,00 TL
  • Toplam Fiyat
  • Adet :

Bütün hamdler:
“Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, o Nebî’ye sürekli salât (ederek, şânının yüceliğini ve şerefinin büyüklüğünü açıklamaya önem atf)etmektedirler. (Böylece Allâh-u Te‘âlâ ona rahmetler, feyizler ve bereketler yağdırmakta, melekler de ona yüce makamlar dileğiyle duâ ederek şeref kazanmakta ve onun ism-i şerîfini yâd ederek bereketlenmektedirler.)

Ey îmân etmiş olan kimseler! Siz (onun şefâatine muhtâc olduğunuzdan, salât-ü selâm okumaya daha lâyıksınız, o halde: ‘Ey Allâh! Efendimiz Muhammed’e salât eyle.’ diye) ona salât edin ve (‘Ey Nebî! Selâm olsun sana.’ diyerek) tam bir selâmlamakla selâm verin.”(el-Ahzâb Sûresi:56) âyet-i kerîmesini Şa‘bân-ı Şerîf ayında indiren Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur. (İbnü Hıcâzî, Tuhfetü’l-ihvân, sh:42)

Bînihâye salât-ü selâmlar:
“Şa‘bân benim ayımdır.”(el-Beyhakî, Fezâilü’l-evkāt, rakam:10, sh:94-95; Şu‘abü’l-îmân, rakam:3532, 5/346-347) buyuran Rasûlüllâh(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Efendimiz’in, Ehl-i Beyti’nin ve cümle sahâbesinin üzerine olsun.
Şu bilinsin ki; bu fakir kardeşinizin Rasûlüllâh(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)Efendimiz Hazretleri hakkında her sene bir eser telif etmekle ilgili adağı aslında Mevlid-i Şerîf ayı ile alâkalı ise de hatırını kıramayacağım kıymetli bir kardeşimin telefon ederek:

“Hocam! Bu sene Şa‘bân ayında Rasûlüllâh(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e salevât-ı şerîfe hakkında ne yazacaksın?” diyerek beni teşvîk etmesi üzerine, bir de bu mübârek aya birkaç gün kala Rasûlüllâh(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in cübbe-i şerîfesinden bir kıt‘a-i mübârakenin Hindistan’daki Yeni Delhi Cumâ Mescidi’ndeki kutsal emânetlerin hizmetçisi Seyyid Ahvaz tarafından bu fakire hediye getirilmesi nîmetine şükretmek için, bu sene sizlere 1408 (1988) yılında vefât etmiş olan Ezher ulemâsından Ahmed Abdülcevâd Hazretleri’nin:

“Salevâtü’l-muhibbîn ‘alâ Habîbi Rabbi’l-‘âlemîn / Muhiblerin âlemlerin Rabbi’nin Habîbi’ne salevâtı” ismiyle müsemmâ kıldığı eserini hazırlamaya ve içerisine bâzı faydalı mâlûmât ilhâk ederek terceme etmeye muvaffak kılındım ki bu tevfîkinden dolayı Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlar ederim.

Yayın Tarihi 3 Nisan 2019
ISBN 9145320210499
Dil Türkçe
Sayfa Sayısı 205
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 13,5 X 19,5


2
60,00 TL
30,00 TL %50
4
90,00 TL
45,00 TL %50
8
60,00 TL
30,00 TL %50
9
60,00 TL
30,00 TL %50
12
220,00 TL
110,00 TL %50
13
110,00 TL
55,00 TL %50
14
60,00 TL
30,00 TL %50
16
260,00 TL
130,00 TL %50
23
80,00 TL
40,00 TL %50
24
80,00 TL
40,00 TL %50
26
80,00 TL
40,00 TL %50
27
200,00 TL
100,00 TL %50
28
120,00 TL
60,00 TL %50
30
60,00 TL
30,00 TL %50
33
300,00 TL
150,00 TL %50
36
60,00 TL
30,00 TL %50
42
80,00 TL
40,00 TL %50
45
300,00 TL
150,00 TL %50
47
240,00 TL
120,00 TL %50
49
80,00 TL
40,00 TL %50
52
100,00 TL
50,00 TL %50
53
80,00 TL
40,00 TL %50
57
240,00 TL
120,00 TL %50
62
100,00 TL
50,00 TL %50
76
100,00 TL
50,00 TL %50
78
80,00 TL
40,00 TL %50
81
80,00 TL
40,00 TL %50
92
80,00 TL
40,00 TL %50
93
100,00 TL
50,00 TL %50
95
90,00 TL
45,00 TL %50
98
100,00 TL
50,00 TL %50
99
520,00 TL
260,00 TL %50
101
140,00 TL
70,00 TL %50
103
260,00 TL
130,00 TL %50
105
240,00 TL
120,00 TL %50
106
350,00 TL
175,00 TL %50
109
100,00 TL
50,00 TL %50
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00