Hikmetler ve Aşıklar Bahçesi

  • 0.0 Yorum var.
Halk-ı âlem yılda bir kez îyd için kurbân eder, Dem bedem, saat besaat ben senin kurbânınam..» Cânın nefes alış verişini; Onun iştiyâkı ateşi yanında hazm edememek, arzuladığı birleşmeyi cân gözü ile beklemek ne güzel şey. Cânı; verene vermek ne asilâne hareket. Her şeyi verene, Onun istediği tek şeyi vermekle Onu kazanmak ne seâdet.

  •  
  • Piyasa Fiyatı
    90,00 TL
  • Toplam Fiyat
  • Adet :
   Halk-ı âlem yılda bir kez îyd için kurbân eder, Dem bedem, saat besaat ben senin kurbânınam..» Cânın nefes alış verişini; Onun iştiyâkı ateşi yanında hazm edememek, arzuladığı birleşmeyi cân gözü ile beklemek ne güzel şey. Cânı; verene vermek ne asilâne hareket. Her şeyi verene, Onun istediği tek şeyi vermekle Onu kazanmak ne seâdet. Ondan esirgenecek hiç bir şey bulunmadığını fehm ederek olduğu gibi Ona teslim olmak ne sehâvet. Onun tarafından sevilmek, sevilebilecek hâle gelmek, kendisinden cân taleb edilebilecek kemâle erişmek ne mazhariyet. Onun kapısının eşiğine baş koyup sükût içinde beklemek, yıkıl-mıyan bir sabır ile kapının açılmasını, koldan tutulup içeriye çekilecek zaman ümidi ile cân bulmak ne sadâkat… Bu eser kelam-ı kibardan 99 beyiti ihtiva etmiş olup, insanoğlunun kainat sahnesindeki seyiri ile baş-layıp Efendimiz (sallellâhu ‘aleyhi ve sellem) ile biten bir hikmetli sözler ve bu sözlerin tefsir ve tahliline dair bir eserdir.
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00