TEVESSÜLÜ İNKAR EDEN VEHHABİ FIRKASINA REDDİYELER

  • 0.0 Yorum var.

  •  
  • Piyasa Fiyatı
    80,00 TL
  • Toplam Fiyat
  • Adet :

Hacim itibariyle küçük, fakat manası büyük olan bu kitabın aslı; Mescid-i Haramda talebe-i ulûmun üstadı, Allâme Müfti Ahmed ibni Zeyni ed-Dehlân (Rahimehullâh)a aittir.

Kitap genel olarak Vehhâbilik hakkındadır.

Yazar bu kısa kitabında:

"Tevessül",

"Rasülüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in mübarek kabr-i şerifinin ziyareti", 

"Peygamberin ümmetine şefaati",

"Yâ Rasûlullah!" diye ona nida (çağrı)da bulunmak" ve "Velilerin mezarlarının ziyareti"gibi konularda ayet-i kelimeler, hadis-i şerifler ve ashab-ı kirâmın sözlerini serdederek doğru ve isabetli olan Ehl-i Sünnetin yolunu savunmuş, Vehhâbilerin sapık fikirlerini çürütmeye çalışmıştır. 

Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00